info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
کلینیک های زخم
زخم شکستگی یا باز شدن در پوست شما است . وقتی پوست شکسته شود میکروب ها می توانند وارد شوند و باعث عفونت شوند . انواع مختلف زخم وجود دارد. هرچه زخم کوچکتر باشد ، معمولاً سریعتر بهبود می یابد.هر چه زخم عمیق تر ، بزرگتر یا کثیف تر باشد ، مراقبت بیشتری به آن نیاز دارد. به همین دلیل است که تیمی از پزشکان و پرستاران آموزش دیده مخصوص زخم با هم کار می کنند تا زخم های جدی را در کلینیک زخم کنترل و معالجه کنند.
برای جستجو سریع استان خود را انتخاب کنید