info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
کلینیک های ارتوپدی فنی
ارتوپدی فنی زیر مجموعه ای از رشته های وابسته به پزشکی است که هدف از آن تولید ارتوز و پروتز و آموزش بیمار برای استفاده از آنها است.پروتز ها اندام های مصنوعی هستند که برای بیمار ساخته شده و در جای اندام طبیعی از دست رفته گذاشته میشوند. بیماران به علل متفاوتی ممکن است یک اندام یا قسمتی از آن را نداشته باشند.
برای جستجو سریع استان خود را انتخاب کنید