info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
حساسیت انگشتان پا
حساسیت انگشتان پا toes sensitivity    هر کدام از اعضای بدن بخش خاصی را در سطح مغز به خود اختصاص می دهند.
بررسی کامل مبحث
همان طور که در تصویر مشخص هست بعد از دست،پا دومین عضوی هست که بیشترین حساسیت را داشته چون سطح مقطع بیشتری را به خود اختصاص داده است که دلیل اصلی آن نقش مهم پا در راه رفتن و حفظ تعادل است.   بنابراین هر چقدر این عضو فعال تر باشد فرد تعادل بهتری در حرکت خواهد داشت و هر چقدر از این عضو کمتر استفاده شود حساسیت خود را از دست داده و حفظ تعادل سخت تر خواهد شد.   از جمله نمونه های بارز این موضوع افرادی هستند که توانایی راه رفتن بر روی بند و یا طناب را دارند.  
ویدیو های مرتبط