info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
سندروم تونل تارسال Tarsal tunnel syndrome
سندروم تونل تارسال Tarsal tunnel syndrome   تونل تارسال،یک محفظه ی خالی در قسمت قوزک داخلی پا بوده و توسط استخوان های آن ناحیه و لیگامنت ضخیم رتیناکولوم احاطه شده است که شریان و عصب و تاندون های مهمی ازین مجرا عبور می کنند.
بررسی کامل مبحث
در بعضی افراد دارای دیابت،آرتریت روماتوئید یا افرادی که صافی کف پای شدید دارند و یا دچار پیچ خوردگی شدید مچ پا شده اند،ساختار این این تونل دچار تغییر شده که این امر موجب فشار بر عصب تیبیال(زرد رنگ)در این ناحیه می شود که احساس سوزش،درد و یا مورمور شدن را در ناحیه داخلی قوزک پا و کف پا را به همراه دارد.
ویدیو های مرتبط