info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
قوس عرضی پا
قوس عرضی پا Foot transverse arch قوس عرضی پا در صفحه عرضی(کرونال)،از استخوان های متاتارس،استخوان های کویینیفورم و مکعبی تشکیل شده است که توسط عضلات فیبولاریس بلند و تیبیالیس خلفی حمایت می شوند.
بررسی کامل مبحث
این قوس نقش مهمی در تحمل وزن و جذب شوک های ناشی از وزن بدن در قسمت جلویی پا داشته و از عروق و اعصاب کف پا محافظت می کند. امروزه پوشیدن کفش های مدرن که دارای تقعر در قسمت زیره خود هستند،موجب از بین رفتن قوس عرضی پا می شود که این مساله موجب تمرکز تنش در زیر سر استخوان های متاتارس دوم و سوم شده و زمینه را برای ایجاد میخچه در این نواحی مساعد می کند.
ویدیو های مرتبط