info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
تحلیل رفتن چربی پاشنه پا
تحلیل رفتن چربی پاشنه پا Heel fat pad atrophy پاشنه اولین قسمت از بدن انسان است که در زمان حرکت در تماس با زمین قرار می گیرد.استخوان پاشنه(کالکانیوس)توسط یک بافت چربی 2 سانتی متری احاطه شده است که هنگام تحمل وزن بدن و جذب ضربات وارده از آن حمایت می کند.
بررسی کامل مبحث
در بعضی از افراد به دلیل تغییرات در الاستیسیته و ضخامت بافت چربی،به خوبی نمی تواند شوک های ناشی از ضربه بر پاشنه را جذب کند که موجب درد در ناحیه مرکزی استخوان پاشنه می شود. از جمله عوامل ایجاد این عارضه،گودی زیاد پا،چاقی،سر پا ایستادن های بلند مدت،تزریق کورتون و راه رفتن بر سطوح سفت و سخت می باشد. از جمله روش های درمان این عارضه نیز،استفاده از کفی های دارای هیا کاپ(تقعر)در قسمت پاشنه پا و ماساژدرمانی و تیپینگ می باشد.
ویدیو های مرتبط