info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
عوارض نشستن بیش از حد
عوارش نشستن بیش از حد یکی از بزرگ ترین خطر ها برای بدن انسان در جهان مدرن،صندلی است.برای ما،بیش از چند ساعت نشستن در طول روز برای استراحت کردن،امری معمول شده است.
بررسی کامل مبحث
نشستن های طولانی مدت موجب نامتعادل شدن مفصل لگن(هیپ) می شود. این وشعیت موجب سفت شدن عضلات خم کننده ی مفصل لگن(ایلیوپسواس) و عضلات همسترینگ شده که در نتیجه مغز برای حمایت از اندام های تحتانی،حرکات مفصل های زانو و مچ پا را سخت تر و محدودتر می کند و دامنه ی حرکتی مفصل مچ پا را تا حد زیادی کاهش داده و مفصل را قفل می کند. راهکارهای اصلاح این وضعیت: -در طول روز بیشتر از جای خود بلند شوید و حرکت کنید. -در حالت نشستن قوز نکنید. -عضلات خم کننده لگن(ایلیوپسواس) و عضلات همسترینگ را تقویت کنید.
ویدیو های مرتبط