info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
عضله دور کننده شست پا
یک عضله باریک و قدرتمند بوده که از برجستگی داخلی استخوان پاشنه شروع شده و به قاعده استخوان پروگزیمال انگشت شست پا اتصال می یابد.
بررسی کامل مبحث
Abductor hallucis یک عضله باریک و قدرتمند بوده که از برجستگی داخلی استخوان پاشنه شروع شده و به قاعده استخوان پروگزیمال انگشت شست پا اتصال می یابد. این عضله عامل صاف نگه داشته شدن انگشت شست در تمام حالات می باشد.همچنین وظیفه ی خم کردن انگشت شست پا و حمایت از قوس طولی داخلی پا را نیز بر عهده دارد. افرادی که کفش های پنجه باریک می پوشند،با این عمل موجب فشرده شدن انگشت شست پا به انگشتان دیگر پا شده و عضله ی دور کننده شست پا را تحت کشش بیش از حد قرار می دهند. در صورت تکرار و ادامه ی این عادت اشتباه،این عضله بر اثر کشش بیش از حد ثبات و استحکام خود را از دست داده(شل شدن عضله)و توانایی صاف نگه داشتن شست پا را نخواهد داشت و فرد دچار انحراف شست پا(هالوکس والگوس)می شود.
ویدیو های مرتبط