info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
ناهنجاری هاگلند
  یک برجستگی استخوانی در پشت استخوان پاشنه(کالکانئوس) می باشد که موجب درد در قسمت پاشنه و تورم و التهاب در ناحیه تاندون آشیل می شود.
بررسی کامل مبحث
ناهنجاری هاگلند Haglund´s deformity   یک برجستگی استخوانی در پشت استخوان پاشنه(کالکانئوس) می باشد که موجب درد در قسمت پاشنه و تورم و التهاب در ناحیه تاندون آشیل می شود. این تورم و برجستگی باعث ایجاد بورسیت بین استخوان پاشنه و تاندون آشیل و همچنین بورسیت زیر پوستی بین تاندون آشیل و پوست می شود. (بورسیت:التهاب مایع سینویال در محل اتصال تاندون و استخوان) از جمله مهمترین عوامل ایجاد این عارضه پوشیدن کفش های تنگ که پشت سفت و سختی دارند،می باشد.زیرا موجب افزایش فشار و اصطکاک بین تاندون و استخوان در این ناحیه می شود.
ویدیو های مرتبط