info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
تاثیر کفی های طبی بر کمردرد
هر فرد هنگام راه رفتن در هر قدم،نیرویی معادل با ۵ برابر وزن بدن خود به کف هر یک از پاها وارد می کند. اگر پاها قادر به جذب شوک ها و ضربات نباشند و نتوانند نیروی وارده را به صورت مناسب در کف پا توزیع کنند،این نیرو به نواحی بالاتر به ویژه به ستون فقرات وارد می شود.
بررسی کامل مبحث
هر فرد هنگام راه رفتن در هر قدم،نیرویی معادل با ۵ برابر وزن بدن خود به کف هر یک از پاها وارد می کند. اگر پاها قادر به جذب شوک ها و ضربات نباشند و نتوانند نیروی وارده را به صورت مناسب در کف پا توزیع کنند،این نیرو به نواحی بالاتر به ویژه به ستون فقرات وارد می شود. نیرو های وارده به ستون فقرات،موجب خستگی و اسپاسم عضلات اطراف آن به ویژه در ناحیه کمر می شوند،زیرا این عضلات به طور پیوسته در طول مدت راه رفتن،به خاطر جذب شوک ها و ضربات وارده بر ستون فقرات و جلوگیری از آسیب به مهره ها و دیسک های کمری پیوسته(در حال انقباض و اتساع) درگیر بوده اند. به همین دلیل استفاده از کفی های طبی با الاستیسیته بالا موجب کاهش فشار به عضلات کمری و کاهش درد می شود.
ویدیو های مرتبط