info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
التهاب کشکک زانو
شرایطی است که در آن بافت غضروفی زیر کشکک زانو نرم شده و یا از بین رفته است.استخوان کشکک در جلوی زانو قرار گرفته و زمانی که زانوی خود را خم می کنید،کشکک بر روی سر استخوان ران(فمور)می لغزد.
بررسی کامل مبحث
Chondromalacia patellae   شرایطی است که در آن بافت غضروفی زیر کشکک زانو نرم شده و یا از بین رفته است.استخوان کشکک در جلوی زانو قرار گرفته و زمانی که زانوی خود را خم می کنید،کشکک بر روی سر استخوان ران(فمور)می لغزد. اگر تاندون ها و لیگامنت هایی که استخوان کشکک را به استخوان ران و ساق پا متصل می کنند،نتوانند به درستی حرکت کنند موجب سایش استخوان کشکک و ران می شوند که آسیب جدی به غضروف بین مفصلی وارد کرده و با درد شدید همراه است. عوامل ایجاد التهاب و درد کشکک زانو: -صافی شدید پا -ضعف عضلات همسترینگ و چهارسر ران -فعالیت ورزشی سنگین مانند دویدن و پرش -عدم تعادل بین عضلات لگن -آرتروز
ویدیو های مرتبط