info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
اثرات نشستن بیش از حد بر روی پا
هیچ نوع پوزیشنی برای بدن خطرناک نیست اما اگر مدت زمان زیادی را در آن وضعیت بمانیم می تواند برای سلامت جسمی مان مضر باشد.
بررسی کامل مبحث
هیچ نوع پوزیشنی برای بدن خطرناک نیست اما اگر مدت زمان زیادی را در آن وضعیت بمانیم می تواند برای سلامت جسمی مان مضر باشد.نشستن طولانی مدت بر روی صندلی باعث غیر فعال شدن عضلات می گردد به طوری که دو سر عضلات خم کننده مفصل لگن کوتاه شده و عضلات راست کننده لگن دچار کشش بیش از حد می شوند. بعد از مدت زمان طولانی نشستن،هنگامی که می ایستیم،عضلات خم کننده لگن به دلیل کوتاه شدن دو سر عضله اجازه برگشتن لگن به وضعیت نرمال را نمی دهند که این وضعیت موجب افتادگی لگن به سمت جلو می شود. با افتادگی لگن،عضلات راست کننده لگن(عضلات سرینی)نمی توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند که این امر موجب اختلال در عملکرد مفصل هیپ(لگن)می شود و از آنجا که مفصل هیپ نقش بسیار مهمی در عملکرد پا در راه رفتن دارد،اثرات مخربی بر گیت شخص بر جای می گذارد.
ویدیو های مرتبط