info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
درد جلوی ساق پا(شین اسپلینت)
پوشیدن کفش هایی که در قسمت جلویی،شیب رو به بالا داشته و یا در ناحیه پاشنه ارتفاع لژ زیادی دارند،موجب کشش بیش از حد عضلات خم کننده دراز شست پا و کوتاه شدن دو سر عضله تیبیالیس قدامی می شود.
بررسی کامل مبحث
Shin splint پوشیدن کفش هایی که در قسمت جلویی،شیب رو به بالا داشته و یا در ناحیه پاشنه ارتفاع لژ زیادی دارند،موجب کشش بیش از حد عضلات خم کننده دراز شست پا و کوتاه شدن دو سر عضله تیبیالیس قدامی می شود. این وضعیت از عملکرد صحیح این عضلات جلوگیری کرده و موجب ایجاد درد در قسمت جلوی ساق پا می شود.
ویدیو های مرتبط