info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
زاویه Q
زاویه بین عضله مستقیم رانی و تاندون کشکک می باشد.این زاویه شاخص بسیار مهمی در تعیین عملکرد بیومکانیکی قسمت های پایین تر از لگن در پا می باشد.
بررسی کامل مبحث
زاویه بین عضله مستقیم رانی و تاندون کشکک می باشد.این زاویه شاخص بسیار مهمی در تعیین عملکرد بیومکانیکی قسمت های پایین تر از لگن در پا می باشد. این زاویه در بانوان به دلیل پهن تر بودن استخوان لگن بیشتر می باشد.(جهت سهولت در زایمان) افزایش زاویه q موجب افزایش فشار به سطح خارجی مفصل زانو می شود که زانوی ضربدری و چرخش مچ پا به داخل را به دنبال دارد. استفاده از کفی و صندل های طبی برای جلوگیری از چرخش مچ پا،موثرترین راه برای کاهش زاویه q می باشد.
ویدیو های مرتبط