info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
موقعیت پاها در رانندگی
بهترین پوزیشن برای رانندگی،موازی بودن پا ها می باشد.
بررسی کامل مبحث
زمانی که پاهایتان را غیرموازی و متمایل به خارج می گذارید،این وضعیت،موجب چرخش مفصل هیپ(لگن) به خارج شده و فشار مضاعفی را به مهره ها و دیسک های بین مهره ای ستون فقرات در ناحیه کمری وارد می کند. در نتیجه بهترین پوزیشن برای رانندگی،موازی بودن پا ها می باشد.
ویدیو های مرتبط