info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
التهاب پنجه پا
محافظت از پنجه پا و افزایش راحتی و کاهش درد در ناحیه پنجه پا از مهمترین فواید این محصول می باشد.
بررسی کامل مبحث
محافظت از پنجه پا و افزایش راحتی و کاهش درد در ناحیه پنجه پا از مهمترین فواید این محصول می باشد. توزیع و پخش فشار در ناحیه متاتارسال ها سبب کاهش نیرو و تمرکز بارگذاری بر سر متاتارسالها یا اصطلاحا یا بالونهای پا می گردد.
ویدیو های مرتبط