info@MrFoot.ir
24ساعته و 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم
لمس نبض شریان های پا
روزانه به طور متوسط ۸۰ لیتر خون توسط سیستم قلبی عروقی ، به هر یک از پاها پمپاژ می شود. یکی از راه های ارزیابی سلامت سیستم گردش خون در پاها لمس کردن نبض شریان های پایی خلفی و تیبیال خلفی می باشد
بررسی کامل مبحث
لمس نبض شریان های پا foot pulses palpation روزانه به طور متوسط ۸۰ لیتر خون توسط سیستم قلبی عروقی ، به هر یک از پاها پمپاژ می شود. یکی از راه های ارزیابی سلامت سیستم گردش خون در پاها لمس کردن نبض شریان های پایی خلفی و تیبیال خلفی می باشد که طرز پیدا کردن آنها در زیر آمده است: 1- Dorsalis pedis artery (شریان پایی خلفی) برای لمس نبض این شریان ، باید انگشت را به آرامی بر روی رگ بین تاندون های اکستانسور دراز شست و اکستانسور دراز انگشتان بر روی استخوان تارسال قرار داد. 2 - Posterior tibial artery (شریان تیبیال خلفی) نبض این شریان ، در وسط فاصله بین قوزک داخلی و پاشنه قابل لمس است.
ویدیو های مرتبط